Elly en Rikkert

Sonnetten

Taalgevoel

12-04-2019

Het valt mij zwaar in praatjesmakersland
rond Bommelstein. Er wordt wat aangerommeld,
het taalgebruik verfomfaait en verfrommelt.
‘t Is kwel en kommer voor een heer van stand,

een brute aanslag op mijn taalgevoel.
De toon verschampert, steeds onaangenamer
tot in het denkraam van de tweede kamer.
Wee mij! Als men begrijpt wat ik bedoel.

Hier ligt, zoals mijn goede vader zei,
een mooie taak. Tom Poes, verzin een list
en maak een einde aan de barbarij

van kwezelpraat en ruw geredetwist.
Kom, doe iets, jonge vriend! Besef toch wel
dat dit teveel is voor mijn teer gestel!