Elly en Rikkert

Sonnetten

Op de boerderij

01-02-2019

Er was weer reuring op de boerderij,
het echtpaar had wat huwelijksproblemen:
de stal was vol. Welk vee erbij te nemen,
of weg te doen? Een hoop gebakkelei.

Na dagenlang gesteggel werd besloten
om minder kalfjes naar de slacht te doen.
Wel zo humaan, een kwestie van fatsoen
voor ‘t jongvee dat hier wortel had geschoten.

Dan moesten wel wat buitenlandse biggen
voorlopig in de modder blijven liggen,
de import werd voor even stopgezet.

Je kunt niet eeuwig blijven kissebissen,
je ruilt wat uit en sluit wat compromissen.
Zo is er weer een huwelijk gered.