Elly en Rikkert

Sonnetten

In de berm

12-01-2019

O, land van korte lontjes en verwijt,
van oordeel, eigendunk en beter weten,
ik ben er nog! Al bent u mij vergeten,
ooit kende men mijn naam: barmhartigheid.

Ik ben als vuilnis in de berm gesmeten,
verweerd, verworpen en vermaledijd
door dwazen die zich in hun vrije tijd
gedragen als professors en profeten.

O, land van haast en impulsiviteit,
van oorlogstaal op uw computerscherm,
wanneer u ooit gewond raakt in de strijd,

en wordt u weggeworpen in de berm,
zeg dan maar zacht mijn naam: barmhartigheid.
Misschien dat ik mij over u ontferm.