Elly en Rikkert

Sonnetten

Een pasklaar antwoord.

03-04-2020

Vandaag kreeg ik een aardig mailbericht,
een pasklaar antwoord. Ja, een openbaring!
De schrijver gaf een heldere verklaring
waarom de hele wereld wordt ontwricht.

Het is geen wrede speling van het lot
waardoor er zo veel mensen overlijden,
welnee! Dit moet het einde zijn der tijden,
een tuchtiging! Het is een straf van God.

Die wijsheid wil ik gaarne met u delen
voordat wij Pasen vieren met elkaar.
Het lijkt mij leuk om zo voor God te spelen,

een griepje hier, een pandemietje daar,
voor alles wat het daglicht niet kan velen.
Verdiende loon! Vergeet het Paasfeest maar!