Elly en Rikkert

Sonnetten

Nederlandse taal

01-03-2019

De jeugd heb nogal last met dingen plannen,
vandaag de dag nog erger as voorheen.
Je eige taal studeren doet geeneen.
Vandaar dat ze geen Nederlands meer kennen.

Ze gaan gewoon maar hunnie eige gang,
en hoe je dingen eigenlijk mot zeggen,
laat niemand zich wat aan gelegen leggen
en regels benne heel niet van belang.

Confucius heeft ooit eens uitgelegd:
‘Als men niet zeggen kan wat men bedoelt
en men bedoelt niet wat men heeft gezegd,

wordt waarheid en beschaving weggespoeld.’
Ja, tot uw dienst! Ik ben u graag tot zegen.
Ik heb het weer eens haarfijn uitgelegen.

Lummelen

22-02-2019

Recentelijk is grondig onderzocht
waarom wij vaak gestresst zijn of chagrijnig.
Het antwoord is: we lummelen te weinig.
Geen tijd voor. Of gedacht dat het niet mocht.

Ik had de proef al op de som genomen:
vaak staar ik zwijgend uit het vensterraam
en dan besef ik weer hoe aangenaam
het voelt om zo een beetje weg te dromen.

Dan dwaalt mijn geest door onbekend gebied
vol lichtheid, en ik ben voor even niet
verstrikt in plicht of ander ongerief,

zie alles in een breder perspectief.
Mijn lijf ontspant, mijn harde blik verzacht:
ik ben niet zo onmisbaar als ik dacht.

Sociale media

15-02-2019

Wie aan sociale media niet meedoet,
zo maakte een professor mij bekend,
die raakt in een sociaal isolement.
Een vreemde kwestie, denk ik dan vol weemoed.

Terwijl een hele meute om mij heen
afwezig op een schermpje zit te tikken,
zie ik de buizerds, hoor ik leeuweriken
en proef het zonlicht. Ik ben niet alleen.

Hier ben ik, vlees en bloed. En goed bereikbaar,
u kunt mij gratis in de ogen kijken.
Of ziet u mij niet staan omdat u blijkbaar

te druk bent en voor niemand te bereiken?
Zo wordt het middel erger dan de kwaal.
De vraag is: wie van ons is hier sociaal?

Klimaatspijbelaars

08-02-2019

De klassen blijven leeg. Een hoop scholieren
voert actie met betogingen op straat.
Zij spijbelen massaal voor het klimaat,
want eens moet het verstand toch zegevieren.

Voor sommigen een bron van ergernis:
‘Blijf toch op school, studeer! Brutale vlerken!
De jeugd zou aan zijn toekomst moeten werken!’
Maar: stel dat er niet eens een toekomst is?

Hun spijbelen is meer dan een symbool.
Kom, hoge heren, aan het pluche gekluisterd,
wat mij betreft gaat niemand meer naar school

totdat er naar hun eisen wordt geluisterd.
U bent straks aan het eind van uw Latijn,
terwijl de kinderen zélf de toekomst zijn.

Op de boerderij

01-02-2019

Er was weer reuring op de boerderij,
het echtpaar had wat huwelijksproblemen:
de stal was vol. Welk vee erbij te nemen,
of weg te doen? Een hoop gebakkelei.

Na dagenlang gesteggel werd besloten
om minder kalfjes naar de slacht te doen.
Wel zo humaan, een kwestie van fatsoen
voor ‘t jongvee dat hier wortel had geschoten.

Dan moesten wel wat buitenlandse biggen
voorlopig in de modder blijven liggen,
de import werd voor even stopgezet.

Je kunt niet eeuwig blijven kissebissen,
je ruilt wat uit en sluit wat compromissen.
Zo is er weer een huwelijk gered.

Pulp

25-01-2019

Vandaag heb ik een nieuw begrip gehoord:
op internet vervagen alle grenzen
en wat het meest gedeeld wordt door de mensen
heet ‘pulpnieuws’. Wat een alleraardigst woord!

Is dit het voedsel waar de mens om vraagt?
Verzinsels pronken in de openbaarheid,
de leugen is weer sneller dan de waarheid,
de scheidslijn tussen kunst en kitsch vervaagt.

Ze zijn druk bezig onzin rond te strooien
vanuit hun zelfgebouwde bubbelschulp.
Je moet geen parels voor de zwijnen gooien,

die willen geen gezonde voedselhulp,
zij zijn het liefst met eikels aan het klooien.
Ik hoor hun magen knorren: ‘Geef ons pulp!’

Elfstedentocht

18-01-2019

Wanneer ons volk zijn samenhang verliest,
in kleine stukjes dreigt uiteen te vallen,
verlangen wij in stilte met z’n allen
naar strenge vorst. Iets dat ons samenvriest.

Och, dat een krachtig koufront ons bezocht,
dan trokken wij, de schaatsmuts op de oren,
van Leeuwarden naar Sloten en Stavoren
en Dokkum. Geef ons een Elfstedentocht!

Dan waren we voor één dag eensgezind
trotseerden dapper winterweer en wind,
als een sportief en samenhangend team.

Alleen maar feest! Van Sneek tot Bartlehiem
zat niemand meer te klagen of te jennen
en nergens een blokkeerfries te bekennen.

 

In de berm

12-01-2019

O, land van korte lontjes en verwijt,
van oordeel, eigendunk en beter weten,
ik ben er nog! Al bent u mij vergeten,
ooit kende men mijn naam: barmhartigheid.

Ik ben als vuilnis in de berm gesmeten,
verweerd, verworpen en vermaledijd
door dwazen die zich in hun vrije tijd
gedragen als professors en profeten.

O, land van haast en impulsiviteit,
van oorlogstaal op uw computerscherm,
wanneer u ooit gewond raakt in de strijd,

en wordt u weggeworpen in de berm,
zeg dan maar zacht mijn naam: barmhartigheid.
Misschien dat ik mij over u ontferm.

Een goed begin

05-01-2019

Een goed begin: er spoelt van alles aan,
de jutters op het eiland doen hun ronde.
Zij mogen houden wat er wordt gevonden,
van wat op zee verloren is gegaan.

Zo biedt het nieuwe jaar zich gratis aan,
het leven rolt zich aangenaam jouw kant op,
geluk en welvaart kabbelen het strand op.
Toch zou het ook heel anders kunnen gaan.

Heel anders dan je dacht, of had voorvoeld
en stukken minder dan je had bedoeld.
Want stel dat jij van boord gevallen bent

en waar je heendrijft is je onbekend:
je dobbert rond, verloren, onderkoeld.
Wie raapt jou op als je bent aangespoeld?

Een jaar voorbij

29-12-2018

Er hangen nog wat uitgezakte slingers,
wat licht verkleurde ballen bij elkaar
en langzaam glipt het grijs geworden jaar
welhaast onopgemerkt door onze vingers.

Een sproetje op de neus van het heelal,
meer zijn we niet. Een bosje elektroden.
En wie proberen om de tijd te doden,
ontdekken dat de tijd hen doden zal.

Een jaar voorbij, ons draadje op z’n dunst,
de dans naar morgen, bidden, zwijgen, praten
en danken voor de gratie en de gunst

van wat ons wacht, het liefhebben, het haten.
De eeuwenoude leerschool van de kunst
om wat je wilt omarmen, los te laten.