Elly en Rikkert

Boeken & Zo

Door het brilletje van Elly

10-05-2012

Een boekje met verzamelde verhaaltjes die Elly voor het kinderblad ‘ZeGGus’ schreef.
Over gewone en ongewone dingen, gezien door haar leesbrilletje.