Elly en Rikkert

Sonnetten

Niet lekker

17-02-2017

Je slaapt al een paar weken niet zo lekker,
de oorzaak was dat filmpje met een ex
van iets intiems. Of zeg gewoon maar: seks.
Nu zit je hier te balen als een stekker

en heb je posttraumatische flashbacks.
Je staat op internet! Het wordt steeds gekker!
Misschien zat er in Rusland wel een hacker,
zo’n kerel met een oedipuscomplex.

Je zou hem voor de rechter willen dagen,
dat knechtje van de porno-maffia.
Maar één ding nog, voordat ik verder ga:

mijn vrouw en ik, wij hebben niks te klagen,
wij doen het al een paar decennia
heel lekker zónder. Zonder camera.

Winterdood

10-02-2017

Daar gaan ze langs mijn raam, geobsedeerd
door tijdgebrek, de opgejaagde zielen
vol ongeduld, de duivel op hun hielen,
de mensen die het wachten zijn verleerd.

Zij razen als bezeten langs mijn ruiten,
gedreven door een dodelijke haast,
vol bozigheid, verbeten en verdwaasd.
Dan kijk ik door een ander raam naar buiten.

Daar staan ze onbeweeglijk langs de sloot,
geknotte wilgen als gebalde vuisten;
hun takkenbos waar ooit de wind in ruiste,

gesnoeid, tekortgedaan en winterdood.
Toch hoor ik ze alleen geduldig zwijgen
en wachten op een tijd voor nieuwe twijgen.

Immigratie

03-02-2017

Geachte blanke man, ik wil u vragen:
ooit was dit toch ons Indianenland?
Wij leefden er in vreedzaam stamverband,
totdat u kwam om hier te donderjagen.

U joeg ons op met buskruit en geweren,
waarna u in uw blanke overmoed
uw wolkenkrabbers bouwde op ons bloed
en heel dit heilig land kwam annexeren.

En nu bent u Gods volk! Naar ik begrijp
rookt u nog altijd niet de vredespijp,
maar met geweld verdedigt u uw dromen

en hijst uw eigen vaandel hoog in top.
Destijds was er geen immigratiestop:
als dat zo was, was u hier nooit gekomen.

Alternatieve feiten

27-01-2017

Alternatieve feiten hoor ik graag:
nee, er is géén minister afgetreden,
daarvoor bestond ook echt geen goede reden
en alles is nog rustig in Den Haag.

De oppositie maakt hem geen verwijten,
die was altijd al dol op Van der Steur,
staat vol ontroering bij de kamerdeur,
blij dat hij blijft. Alternatieve feiten.

Heeft de minister diep vanbinnen spijt
dat hij het parlement níet heeft misleid?
Partijbelang? Welnee, wees niet naïef.

Een eerlijk man als hij wil je niet kwijt.
Heel dat debat? Een overbodig feit.
Een feit. Maar dan wel heel alternatief.

Lichaamstaal

20-01-2017

Misschien heeft u mijn lichaamstaal begrepen:
ik duw mijn hand afwerend op u af,
waarmee ik ieder weerwoord logenstraf.
Mijn ogen blijven waaks, half toegeknepen.

Met wijsvinger en duim maak ik een rondje,
kortom: ik leg het u nog één keer uit.
Zo zit het! Twijfel niet aan mijn besluit!
Als u dat doet, trek ik een pruimenmondje.

Wat denkt u wel? Ik ben een self-made man,
ik heb gelijk, dat hebt u maar te slikken.
En als u mij beschuldigt, ik ontken.

Het Witte Huis is niet voor bangeriken.
Nooit laat ik merken hoe mijn knieën knikken,
geen hond die weet hoe ijzig bang ik ben.

Gebed voor het nieuwe jaar

13-01-2017

Wij zijn als kompels, stumpers in de mijnen,
gevangen in het donker van alleen.
Verlos ons, waai uw koelte om ons heen
totdat we boven zijn: waar lichten schijnen

die ons bevrijden van de dode huid,
wij die ons stekeblind, verloren waanden.
Snuit onze neus, houdt onze adem gaande
en blaas het mijnstof onze longen uit.

O meester, til ons op, haal ons naar boven
vanuit dit duister van onwetendheid,
zoals een arend die zijn vleugels spreidt,

dat wij onszelf ontstijgen, dat de tijd
ons leert te doen waarin wij nog geloven:
een scherpe blik, geduld, barmhartigheid.

Aan de horizon

24-12-2016

Het licht verbrokkelt aan de horizon,
de avond valt. Dit zijn de donkere dagen.
De kerstboodschap ligt in de winkelwagen
en iedereen kruipt weg in zijn cocon.

De broze mens is bang en aangeslagen,
een wolk van boosheid heeft het licht gedoofd;
de vrede waar haast niemand in gelooft,
is ver. Het onrecht is niet te verdragen.

Toch zingt er nog, hoog in de bomenkruin,
een merel. En haar lied maakt alles lichter,
het zegt: er is een ongerepte tuin,

die van de dromer, pelgrim, danser, dichter,
de tranenvanger en de vredestichter,
de dwaas die durft te dansen op het puin.

De zondebok

16-12-2016

De zondebok. U kent hem zeker wel.
U heeft de uwe en ik heb de mijne.
Voor Israël zijn het de Palestijnen,
voor Palestijnen is het Israël.

Het is de Jood, de Turk, de Marokkaan,
de zondebok temidden van de geiten,
behulpzaam om de kudde vrij te pleiten
door diens vernedering te ondergaan.

En mocht u nog een zondebokje zoeken,
dat kan! Dan adviseer ik u met klem:
zoek iemand die zich lijdzaam laat vervloeken,

het is -ik zeg het met omfloerste stem-
een kind nog, dat gewikkeld ligt in doeken.
U vindt het in een stal in Bethlehem.

Het Binnenhofse Bos

09-12-2016

Het Binnenhofse Bos is in beroering:
de paddenstoelen rijzen uit de grond
en veel kabouters met een grote mond
staan op, met een bevlogen redevoering.

De ene na de andere begint er
een eigen kleine paddenstoelpartij:
‘De Egotrip’, ‘Hier ben ik’ en ‘Kijk mij’,
‘Stem op uzelf’ en ‘Volkspartij de Splinter’.

De stroom kabouters lijkt niet in te dammen,
ze hebben allemaal het hoogste woord
op elfenbankjes, truffels, hanenkammen,

de vraag is wie de meeste stoeltjes scoort.
Die vind je in het Bos in elke soort.
De meest bekende noemt men ook wel: zwammen.

Lieve Sinterklaas

04-12-2016

Ach, lieve Sinterklaas, wat ik u vraag
is heel want anders dan een lijst met spullen.
Verlos ons liever van de onbenullen,
hun ontevredenheid en het geklaag,

de onderbuikers op hun donderwolk,
roeptoeterij, geneuzel en getwitter,
betweterij, beledigend en bitter,
het braaksel van een volgevreten volk.

Ik weet het: dit zit niet in uw pakket,
u geeft mij ook geen enkele garantie.
Dus doe ik maar een stiekem schietgebed

en wend mij tot een hogere instantie.
Misschien tot volgend jaar, als God het wil.
Dan vraag ik wel een nieuwe roze bril.